07/22/13 - MoP

Latest

MoP

CeRiTa HuMor Ala Papua Kumpulan MOP

PULSA TU NOKIA
MEMANG KO NYAMUK KA?
BARU PERSIAPAN
MAKAN BUNU
MANTAN NAMA R
MEMANCING DI PINGGIR KANTOR
YANG DITINGGALKAN MANUSIA